Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
Địa chỉ: Tổ 112, khối Đà Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : +84 236 3737789                  Fax: +84 236 3737789
Email : info@procimex.com.vn