Tiêu chí kinh doanh (29/11/2017)

Với phương châm “Chất lượng là hàng đầu’’ Procimex luôn không ngừng hoàn thiện mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn không ngừng hoàn thiện nhân cách, tác phong của từng thành viên để ngày càng nâng cao được chât lượng phục vụ khách hàng.

Là một Công ty hoạt động với phương châm: Lợi ích của khách hàng là trên hết; Lợi ích của người lao động được quan tâm; Lợi ích của cổ đông được chú trọng; đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

- Đối với khách hàng: Procimex cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích thỏa mãn của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích và chi phí có tính cạnh tranh.

- Đối với nhân viên: Procimex quan tâm đến cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa.

- Đối với cổ đông: Procimex quan tâm và nâng cao giá trị Công ty, cổ phiếu, duy trì mức cổ tức cao hàng năm.

- Đối với cộng đồng: Procimex cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, luôn chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ khó khăn của cộng đồng.