Thông báo đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (14/06/2021)

Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2021

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 16/07/2021

- Địa điểm tổ chức: Tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông - Số 12 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 01, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

- Nội dung dự kiến đại hội:

  • Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát;
  • Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
  • Và các nội dung khác (nếu có)    

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng trụ sở Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam- 60 Đà Sơn 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236.3737.077

Chi tiết thông báo: tại đây