Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (17/10/2018)

Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2018

Thời gian thực hiện: 14-27/11/2018

Nội dung:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tonkin Spices được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (mã chứng khoán: PRO) dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ PRO và đến mức tối đa là 80% mà không phải chào mua công khai.

2. Thông qua việc Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan tới vụ án tham ô tại Công ty CP Procimex Việt Nam do ông Nguyễn Điểm cùng các bị cáo Bùi Thị Hoà – Kế toán trưởng và Đoàn Thị Anh Thư – Thủ quỹ thực hiện.


Xem chi tiết TB tại đây

Xem bán án phúc thẩm tại đây