Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại HĐCĐ thường niên năm 2020 (27/05/2020)

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 28/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng là: 16/6/2020

Địa điểm: Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

 

Xem chi tiết thông báo tại đây