Thông báo thay đổi địa chỉ công ty (30/11/2020)

Do thay đổi địa giới hành chính, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

 

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Địa chỉ

Tổ 112 khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

60 Đà Sơn 2, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Thay đổi từ 30/11/2020

 

Xem chi tiết Thông báo tại đây