Hỗ trợ người có heo bị dịch tả châu Phi từ 25.000 - 30.000 đồng/kg (27/06/2019)

TTO - Thủ tướng vừa quyết định cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Người có heo mắc dịch được hỗ trợ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg heo hơi.

 

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (cơ sở chăn nuôi) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả heo châu Phi.

Mức hỗ trợ đối với heo con, heo thịt các loại là 25.000 đồng/kg heo hơi. Heo nái, heo đực đang khai thác được hỗ trợ 30.000 đồng/kg heo hơi.

Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả heo châu Phi với mức hỗ trợ heo con, lợn thịt các loại 8.000 đồng/kg heo hơi. Đối với heo nái, heo đực đang khai thác được hỗ trợ 10.000 đồng/kg heo hơi.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm nếu có.

Doanh nghiệp nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà được hỗ trợ với mức 500.000 đồng/con heo đến ngày 31-12-2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh, bảo đảm duy trì đàn heo giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Theo quyết định 793, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, ngân sách trung ương hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại đàn heo.

Đối với các tỉnh còn lại, các tỉnh, thành phố có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên thì chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện.

Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% thì ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Các địa phương huy động thêm tối đa 70% quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để hỗ trợ thiệt hại do dịch tả heo châu Phi. Trường hợp các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực địa phương và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của các tỉnh, thành phố.

Theo quyết định của Thủ tướng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trình hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định mức hỗ trợ cán bộ thú y, những người tham gia phòng chống dịch mức hỗ trợ không thấp hơn ngày công lao động địa phương, mức 200.000 đồng/ngày làm việc, 40.000 đồng/ngày nghỉ.

 

(Nguồn: báo Tuổi trẻ)