Tin buồn (26/01/2024)

Tin buồn

 

Kính gửi quý khách hàng và các đối tác đang hợp tác với Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!

Với nỗi đau và tiếc thương sâu sắc, Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam xin thông báo về sự ra đi đột ngột của ông Lê Tất Chánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, vào ngày 25/01/2024.

Lễ viếng: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 26 tháng 01 năm 2014.

Lễ an táng: Vào lúc 15 giờ 00, ngày 28 tháng 01 năm 2014, tại Trung tâm hoả táng An Phước Viên, Hoà Sơn, Đà Nẵng.

Đây là một mất mát lớn đối với toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty. Chúng tôi mong rằng quý khách hàng và các đối tác đang hợp tác với Công ty sẽ cùng chúng tôi chia sẻ nỗi đau và sự tiếc thương này.

Kính báo!